'

DetskiHerci.sk je databázou slovenských detských hercov, ktorí účinkovali v hlavných či vedľajších detských úlohách v slovenských a českých filmoch, televíznych seriáloch, v reklamách či dabingu. Kritériom pre zaradenie do databázy je herecká aktivita (účinkovanie v hlavnej či vedľajšej úlohe filmu, TV seriálu, v reklame, dabingu, rozhlasovej hre či divadelnom predstavení) vo veku do 17 rokov.

Databáza je rozdelená na sekciu súčasných hercov (t.j. tých, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov) a bývalých (v súčasnosti už dospelých) detských hercov. Databáza obsahuje filmografiu herca do veku 17 rokov a postupne budú pribúdať stručné životopisy, odkazy na profily + aktuálne informácie o pripravovaných filmoch.
Ďalšou časťou stránky je databáza filmov a TV seriálov.

Súčasťou stránky je aj kalendár narodenín súčasných a bývalých detských hercov, u ktorých sa podarilo dohľadať dátum narodenia.

Databázu môže doplniť ktokoľvek zaslaním e-mailu na adresu , príp. cez tlačidlo Opraviť pri už zaradenom hercovi. 

Uvítame, ak sa ozve bývalý detský herec s doplňujúcimi informáciami o svojej detskej hereckej kariére. Ak máte doma mladého talentovaného herca/herečku, radi uverejníme informácie a fotografie o najnovších hereckých aktivitách a úspechoch.

Žiadosť o uverejnenie nového herca v databáze by mala obsahovať stručný životopis, kde bude uvedené:
- dátum alebo rok narodenia
- kedy sa prvý krát prejavil herecký talent
- účasť v konkurzoch do filmu/seriálu
- návšteva dramatických, speváckych či tanečných krúžkov
- filmografia, účinkovanie v reklamách, divadelných hrách, dabingu
- záľuby, športy, špeciálne schopnosti

Privítame nové nápady, akým smerom by sa mohol projekt posunúť.
Chceli by sme rozšíriť databázu o mladých divadelných a muzikálových hercov, založiť rubriky o dianí v Detskej rozhlasovej dramatickej družine, o histórii a súčasnom dianí v LUDUSe, doplniť chýbajúcich detských dabingových hercov a hercov z relácie Zlatá brána.

Veľká vďaka za aktívnu spoluprácu na doplnení obsahu databázy a propagácii stránky patrí Oliverovi Oswaldovi, Jakubovi Horákovi, Markusovi Filipkovi, Marekovi Drmelovi, rodičom Tobiasa Krála, Sabriny Grlákovej, Sáry Suchovskej, Dominika Budinského, Noemi Porackej a Nataly Kurtyovej.