Filmy s detskými hercami

A pobežím až na kraj sveta

Slovenský film podľa prózy Márie Ďuríčkovej. Príbeh zdravotne postihnutého dievčaťa žijúceho na súčasnej dedine. Od detstva zraňovaná výsmechom spolužiakov a neporozumením najbližších oveľa citlivejšie pozoruje svet okolo seba a iba opatrne nadväzuje nové ...

A počúvaj brata

Pôvodná lyrická komédia o problémoch nezrelej lásky.

Adam a Anna

Pôvodný televízny video-film o Vianociach 1990. Anna je žena na dôchodku. A je to aj stará mama malého Adama. Adamova mama jej ho nechala a odišla do cudziny. Odvtedy Adam sníva o jej návrate. A pretože sa blížia Vianoce, túži, aby sa mama vrátila. Namies ...

Afrodita

Filmový príbeh nielen o priateľstve chlapca a koňa, ale aj o hodnotách charakteru i hľadaní porozumenia medzi deťmi, dospelými a všade okolo nás.

Príbeh malej školáčky Juliany, ktorá si na základe situácií v rodine a v škôlke predstavuje Hádankovú ríšu. Vzájomným prelínaním dvoch dejových rovín poznávame svet predstáv hrdinky, ktorá riešením rozprávkovej situácie poznáva životné hodnoty.

V dedinskom rybníku žije vodník, ktorý richtárovi potajme predáva ryby. Prichytí ich pri tom Jano - chudobný, ale rúči a bystrý mládenec. Aby vodníkove obchody neprezradil, dostane radu, ako využiť svoj rozum a dostať sa na roveň nielen bohatým mládencom, ...

Ako som nedostal Nobelovu cenu

Príbeh o dvoch chlapcoch, ktorí sa snažia vynájsť látku pôsobiacu na zmenu zlých charakterových vlastností ako príčiny zlej nálady.

Bábková - hraná inscenácia rozprávky. Malý tučniak Pik-Pok žije na ostrove snehových búrok s celou rodinou, vyberie sa medzi ľudí, kde ho čaká nejedno prekvapenie...

Amálka, ja sa zbláznim

Poeticky ladený film o jednej svadbe, modrinách na duši a nádhernom súrodeneckom vzťahu. Príbeh zo súčasnosti, plný všedných udalostí o veľkej súrodeneckej láske. Amálka je moderné a vtipné dievča, okrem školy, zvláda aj hranie v hudobnej skupine, ale naj ...

Angličtina

Malá televízna komédia na námet televíznej diváčky. Úsmevný príbeh o tom, že nielen láska, ale aj žiarlivosť môže kvitnúť v každom veku.

Televízna inscenácia na motívy starej japonskej rozprávky v úprave Hany Zelinovej. Príbeh chudobného hrnčiara a cisára, ktorí sa uchádzajú o priazeň krásnej dcéry hory Fudži - Bambusovej dievčiny. Chudobnému hrnčiarovi na brehu Veľkej rieky a samotnému ci ...

Blšiak

Psychologický citový príbeh straty a nachádzania ľudského šťastia zobrazený na vzťahu otca a syna po smrti matky, ich opätovného nachádzania cesty k sebe.

Čarbanice

Sedemročný chlapec sa spolu s rodičmi prisťahoval na bratislavské sídlisko. Ešte tu nikoho nepozná, dokonca medzi domami zablúdi. Aj v škole ho prenasledujú problémy: spolužiaci ho odmietajú prijať medzi seba. Chlapec preto prestane do školy chodiť, vymýš ...

Čaro múdrosti a lásky

Pôvodná rozprávka o dvoch princeznách - sestrách, z ktorých jedna bola krásna a povrchná a druhá menej pekná, no múdra a zachránila kráľovstvo pred hladomorom. Kde bolo, tam bolo, bolo jedno kráľovstvo v ktorom žili dve princezné. Pekná Margaréta a múdra ...

Čarovný kamienok

Humorne ladená televízna rozprávka o čarovnom kamienku, ktorý plní želania a o sile lásky, ktorá prekoná aj ľudskú chamtivosť. Čarovný kamienok vnáša do duší a sŕdc nenávisť, zlobu, hašterivosť, ale i lásku, dobro a súcit podľa toho, čo si ľudská bytosť ž ...

Čarovný nápev

V dome bohatého sedliaka žije malý najdúch. Je milý, usilovný, pracovitý, a predsa iný ako ostatní - má hrb. Gazdovský syn ho kvôli tomu neprestáva trápiť a od smrti gazdinej sa ho nemá kto zastať. Vyženie ho aj od štedrovečerného stola. V samote maštale ...

Cengá do triedy

Hudobno-zábavná komédia a o školských radostiach a starostiach od prvej triedy až po maturitu.

Čenkovej deti

Televízny film, baladický príbeh podľa rovnomennej prózy Fraňa Kráľa, otrasné svedectvo biedy z medzivojnového obdobia na Slovensku. Po smrti horára Čenku zostáva jeho žena a štyri deti bez akýchkoľvek prostriedkov a strechy nad hlavou, pretože všetky pen ...